Bezkres: Audioteka Ewa Wierzbinska-Kloska Wiersze II

Ewa Wierzbinska-Kloska Wiersze II

  1. [ Dostałam ]
  2. [ Przeżyłam ]
  3. [ Retrospekcja ]
  4. [ W gnieździe duszy ]
  5. [ Widziałam ]
  6. [ Życie ]

Wiersze ukazały się na łamach pisma artystyczno-literackiego BEZKRES.