Boros Marta

Jest poetką i malarką z Warszawy, mieszka w Londynie. Jej wiersze są autobiograficzne i egzystencjalne. Motyw miłości, pożądania oraz egzystencjalnego smutku są motywem przewodnim jej poezji.