Celińska Ewa

Jej miastem rodzinnym jest Lublin. Tu się urodziła, wychowała, uczyła. Ukończyła Wydział Matematyki Fizyki i Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Później podyplomowo Pedagogikę i Psychologię. Realizowała się w różnych dziedzinach sztuki, muzyce, tańcu, teatrze studenckim. Po ukończeniu studiów pracowała z dziećmi i młodzieżą. Uczyła, była pedagogiem, terapeutą. Kilka lat po ukończeniu studiów wyjechała na chwilkę z Lublina w Bieszczady. Ta chwilka wciąż trwa. Można ją także spotkać w cudownym mieście w Niemczech – w Aachen. Pracuje tam jako terapeuta. Kochająca życie, wciąż trwa w zachwycie, kochająca ludzi, nieustannie im pomaga. Niezwykle wrażliwa. Pisze sercem. Jej sercem pisanie można znaleźć w tomiku Dotknąłeś mojego serca. Poczułam zapach kwiatów, wydanego przez Wydawnictwo Astrum. Jest w dziewięciu Antologiach wydanych przez to Wydawnictwo. Jej pisanie można również znaleźć w Antologiach Grup Poetyckich: Słowa zamknięte w wersach, Piszę co czuję, Grafomani Wyklęci, Sekrety kobiecej duszy, Ogród zmysłów, Czas na debiut, Talenty i pasje, Kujawski klub przyjaźni, poezji i fotografii, a także w Peronach literackich wydanych przez Krystynę Wajdę – Wydawnictwo KryWaj.