Chudzik Anna

Urodziła się w Jędrzejowie. Od szesnastu lat mieszka w Klonowie. Mały Klonów otoczony lasami, u podnóża Łysogór stał się jej zieloną dziuplą. Tu razem z mężem realizują swoje marzenia. On zbudował korty, ona ma swoją dziuplę i pisze. Inspirację daje codzienne życie, piękno przyrody, ale także losy ludzi. Autorskie wiersze mają bardzo różne formy: począwszy od tradycyjnych strof, poprzez wiersz biały aż po zabawę słowem np. brachykolon, tautogram, akrostych czy palindrom. Aktywna w kilku internetowych grupach poetyckich, jest współautorką antologii: Zimowe impresje KPN, Poeci niezależni, Nic bez ciebie mamo – wyd. KryWaj, Przemijanie KPN, Zanim nadejdzie burza – wyd. ASTRUM, Zanim zabierze nas wiatr – ASTRUM, Serca natchnione – wyd. Czas na debiut, Na krawędzi słów KPN–KryWaj, Gdyby nie ty, tato – KryWaj. Pisanie wierszy daje jej nową przestrzeń do samorealizacji.