Frankowska Beata

Opowiadaczka, animatorka kultury, edukatorka, recenzentka (Nowe Książki), wieloletnia redaktorka książek i innych publikacji (obecnie związana w tym charakterze z Mazowieckim Instytutem Kultury/Narodowym Centrum Kultury), niegdyś także dziennikarka (Wieś i Rolnictwo – periodyk IRWiR PAN). Współzałożycielka (1997) i po dziś dzień aktywna członkini Stowarzyszenia Grupa Studnia O. – pierwszego w Polsce profesjonalnego ansamblu opowiadaczy, prowadzącego przedsięwzięcia edukacyjne i animującego działania parateatralne, skierowane do różnych grup wiekowych. Uczestniczka, a ostatnio koordynatorka warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania (którego ostatnia, 15 edycja odbyła się w internecie). Stworzyła wiele widowisk narracyjnych dla dorosłych i dla dzieci; ważne ich lejtmotywy to lokalna tożsamość, pamięć i zapomnienie (Węgrów, Zgierz, Kazimierz i wiele innych). Prowadzi autorskie warsztaty sztuki opowiadania dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych: nauczycieli, muzealników, bibliotekarzy, rodziców i wszystkich zainteresowanych sztuką opowiadania. Koordynatorka wielu programów edukacji artystycznej (np. Mali Ambasadorowie – adresowanych do dzieci o podwójnej tożsamości kulturowej; Harfa Papuszy – spektakl i płyta nagrana z dziećmi o romskich korzeniach). W swoim opowiadaniu łączy literaturę, baśń i narracje osobiste tudzież historyczne (m.in. Pamiętnik Blumki, Cztery strony czasu, Mali Sindbadzi. Dzieci w drodze, Tajemniczy ogród). Współzałożycielka Fundacji Muszelka, pod której szyldem prowadzi działania edukacyjne w duchu głębokiej ekologii i warsztaty sztuki opowiadania (książkowym owocem tej działalności są wydane w 2016 r. Opowieści Ziemi). Występowała na międzynarodowych festiwalach sztuki opowiadania – m.in. w Walii, Grecji i Szwecji, jako uczestniczka międzynarodowego projektu MYTHOS. W ostatnim czasie coraz częściej i chętniej spełnia się także jako poetka.