Kasicki Dominik

Absolwent socjologii i rachunkowości, pisze opowiadania oraz haiku. Mieszka w Gdańsku i lubi to miasto.