Kołodziej Marzanna

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim oraz doradztwa zawodowego i personalnego Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. W 2017 roku otrzymała tytuł Kobiety Niezwykłej za kreatywność, empatię i pasję, która inspiruje innych. Autorka baśni i bajek dla dzieci. W 2018 roku opublikowała zbiór utworów pt.: Cztery pory baśni. Współpracuje z Epea. Pismo literackie. W 2019 r. jej utwory liryczne znalazły się w Antologii poetów polskich. Modlitwa o miłość. W 2020 r. kolejne wiersze opublikowała w Antologii Poezji Serca natchnione oraz Antologii Poezji. Piękno słowa. Wiersz Ukłon i śmiech został wyróżniony w XXI Ogólnopolskim Turnieju Jednego Wiersza. Od lipca 2020 r. współpracuje z czasopismem literackim Bezkres, gdzie publikuje wiersze.