Kołodziejek Helena Lena

Mieszka w Warszawie. Literaturą interesuje się od wczesnych lat młodości. Jej liryczne wiersze ukazują się w książkach i czasopismach w kraju i za granicą. Współautorka białych kronik, piętnastu antologii (w tym kilku międzynarodowych) oraz czterech almanachów haiku. Uczestniczka polskiej szkoły klasycznego haiku, w PSH od 2016 roku. Autorka prozy współczesnej pt. Krótkie opowiadania na granicy świateł i cieni oraz trzech zbiorów poetyckich: Kuluary życia (2015), Liście szeleszczą na wietrze (2019) i Zielone meandry (2020). Jej motto: Nie ma lustra, które by lepiej odbijało człowieka niż jego słowa (Juan Luis Vives).