Korecka Joanna

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się malarstwem figuratywnym i abstrakcyjnym, rysunkiem, plakatem, projektowaniem graficznym, sztuką konceptualną. Równolegle zajmuje się pisaniem. Ma za sobą wiele lat działalności dziennikarskiej, poetyckiej i prozatorskiej. Kurator i pomysłodawca festiwalu Słowo, litera, znak – Festiwal litery, łączącego środowiska artystów wizualnych i ludzi pióra. Czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym, biorąc udział w licznych wystawach, plenerach, akcjach artystycznych w kraju i za granicą. W 2018 roku otrzymała honorową odznakę Zasłużony dla kultury polskiej. Członkini Związku Polskich Artystów Plastyków.