Krakowska Anna

Niepozorna kobieta o pięknym sercu. Jej poezja to spowodowane chorobą, zakorzenione w codzienności czyste emocje. Jej wiersze ukazują walkę, zwycięstwo nad alter ego, które bywa mroczne i zepsute. Jednak tak jak w bajkach, również w jej życiu zwycięża dobro, a złe emocje zostają uśpione.