Latus Lilla

Mieszka i pracuje w Zduńskiej Woli. Jej wiersze publikowano w prasie literackiej, licznych antologiach, telewizji, internecie w kraju i za granicą. Jest również tłumaczką, autorką fraszek, tekstów piosenek, artykułów podróżniczych i publicystycznych. Stale współpracuje z kwartalnikiem literackim Wyspa i magazynem Nasze Sprawy. Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów literackich, członek Związku Literatów Polskich i Klubu Literackiego Topola w Zduńskiej Woli. Wydała zbiory poetyckie: List, Siódme morze niepokoju, Z koronki i kurzu, Zapach dotyku, Kochanie (zbiór erotyków ze wstępem Ernesta Brylla), Psia krew, Jutro to najpiękniejszy dzień tygodnia, Za drzwiami świata (książka podróżniczo-poetycka), Lillie.