Łęcka Anna

Była nauczycielem I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Radomiu. Od przeszło 20 lat koordynuje pracę wolontariatu. Założyła Sekcję Bliżej Dziecka, której celem jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i tym pochodzącym z ubogich rodzin. Współpracowała również Z Towarzystwem Pomocy Dzieciom, Caritasem i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Udzielała się także w harcerstwie, pełniła tam funkcję komendanta Chorągwi Radomskiej. Za swoją działalność otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi: Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty oraz Złoty Krzyż Zasługi, nagrody Kuratora Oświaty. W 2015 roku została Człowiekiem Roku. Znalazła się też w gronie 5 Polek w Plebiscycie Kobieta z charakterem. Obecnie jest na emeryturze. Ponadto należy do grupy poetyckiej Eliksir. Swoje wiersze ma wydane w publikacjach zbiorowych za granicą. Pisze wiersze, których tematyka obejmuje różne kolory życia, w tym świat dziecka oraz dorosłych, opisuje piękno natury i ludzkiej myśli. Wiersze to obszar, który w swojej treści obejmuje życie, zdarzenia, miłość.