Mikulska Janina Żaneta

Z domu Jakubiak, ur. 4 listopada 1952 r. w Ostrołęce; zmarła 25 listopada 2020 r. w Ostrołęce w tutejszym szpitalu po 11 dniach na Oddziale Intensywnej Terapii pod respiratorem, w śpiączce farmakologicznej. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, gdzie w 1976 r. ukończyła filologię polską i bibliotekoznawstwo. Autorka wielu opracowań bibliograficznych dotyczących głównie Ostrołęki i Kurpiowszczyzny. Zajmowała się także redakcją (m.in. Aforyzmów i wierszy Wiesława Janusza Mikulskiego) i korektą wydań książkowych (m.in. Dziejów ostrołęckiej «Czwórki». Monografii Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce /1968– 2005/” oraz publikowała swoją fotografię artystyczną (m.in. w Poetyckich dzwonach i wyborach poezji: Aforyzmy i wiersze”, Granice czasu Wiesława Janusza Mikulskiego). Debiutowała jako poetka w 2013r. w antologii poezji i prozy członków Klubu Literackiego OsKaL pt. „Ze Studziennej”. Następnie ukazują się wiersze tej poetki w następujących wydawnictwach książkowych: „VII Kurpiowski Plener Malarsko – Literacki” [album] (2013); „Dla Jego bolesnej męki: almanach literacki” (2013); „Kawiarniane strofy” (2014), „Ogrody Boga: almanach literacki” (2014); „Krzyż drogą do świętości”: almanach literacki” (2014); „VIII Kurpiowski Plener Malarsko – Literacki” [album] (2014); „Wypisz wymaluj Ostrołęka” [antologia Ostrołęckiego Klubu Literackiego „OsKaL” (2015); „z przypowieści jedno proste słowo” [pokłosie IX Mazowieckiego Konkursu Literackiego”] (2015); „IX Plener Malarsko – Literacki” [album] (2015); „Matka. Antologia literacka” (2016), „Alfred Sierzputowski 1937 – 2015. Próba przybliżenia” (2016); „X Plener Malarsko – Literacki” [album] (2016) „Spacer po Ciechanowie. Album poetycko-plastyczno-fotograficzny” (2017); „XI Plener Malarsko – Literacki” [album] (2017); „Przebieracz i przyjaciele. Antologia literacka…” (2017). „Ambasador Miłosierdzia. Antologia literacka…” (2018); „Nie ma nic piękniejszego niż miłość. Antologia literacka…” (2019), „To przemijanie ma sens” (2019), „Być solą ziemi. Antologia poetycka…” (2019), „Łowca ludzkich serc. Antologia literacka” (2020), almanach literacki „Krasne w wierszach” (2020), „Almanach poezji niezłomnej” (2020), „Zwierzenia Zwierza. Almanach” (2020 ). W 2014 r. zdobyła wyróżnienie w Turnieju Jednego Wiersza na Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, przyznane przez Stowarzyszenie Autorów Polskich. W grudniu 2016 r. ukazał się jej debiutancki zbiór wierszy Drogami dni wydany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. W. Gomulickiego w Ostrołęce. Poezje i artykuły – monografie bibliograficzne – J. Ż. Mikulskiej były publikowane m.in. w czasopiśmie ogólnopolskim Przydroża – Ostrołęckim Roczniku Literackim; w Bezkresie. Piśmie Literacko-Artystycznym (Poznań-Konin); w Ars Pro Memoria: w Świętokrzyskim Magazynie Kulturalno-Literackim; w Mazowszu. Sercu Polski; w Wiadomościach Gazecie Warmińskiej oraz na portalu www.poezje.pl Była członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich. Należała do Ciechanowskiego Oddziału SAP.