Mikulski Wiesław Janusz

Urodził się 12 lipca 1959 r. w Ostrołęce w rodzinie robotniczej o rodowodzie chłopskim. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Ostrołęce w bardzo trudnych warunkach rodzinnych i materialnych. W okresie ferii szkolnych i wakacji wyjeżdżał na wieś do dziadków Czesławy i Stanisława Mikulskich do Budnych Sowięt (gmina Baranowo, powiat ostrołęcki), którym pomagał w codziennych trudach gospodarstwa rolnego. W okresie licealnym należał do Zespołu Małych Form Teatralnych (4 lata). Ukończył m.in. szkoły: Szkołę Podstawową Nr 6 im. Marcelego Nowotki w Ostrołęce; Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie – Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim; Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie w Ciechanowie (gdzie otrzymał dyplom bibliotekarza); Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie (gdzie zdobył dyplom magistra w zakresie teologii ogólnej); Wyższą Szkołę Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (gdzie ukończył studia podyplomowe filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej). Jako poeta debiutował 2 sierpnia 1992 r. na łamach Zielonego Sztandaru. Pierwszy niewielki objętościowo zbiór wierszy w formie książki ukazał się w 1995 r. Jako publicysta debiutował 20 marca 1994 r. na łamach Głosu Katolickiego. Tygodnika Diecezji Łomżyńskiej. W latach 1987 – 1992 pracował jako bibliotekarz w Wypożyczalni Głównej, a następnie jako bibliotekarz i kierownik Filii Osiedlowej Nr 4 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce. 1 września 1992 r. podjął służbę jako nauczyciel religii (katecheta) w dwóch szkołach na niemal dwóch etatach równocześnie: w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i w Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce. Od 1 września 1994 r. do 31 sierpnia 2014 r. nauczał jako katecheta i polonista w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce. 6 października 2000 r. został nauczycielem mianowanym. 31 lipca 2003 r. został nauczycielem dyplomowanym. Od 24 kwietnia 2002 r. jest członkiem Związku Literatów Polskich. Został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ma w swoim dorobku twórczym ok. trzy tysiące publikacji drukiem w antologiach i almanachach literackich oraz w 777 czasopismach polonijnych, ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych i in., a także liczne publikacje w Internecie, w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych. Napisał też obszerną monografię szkoły wydaną przez Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika.