Nazar Anna

Z domu Dziedzic. Chełmianka z urodzenia i wyboru. Poetka i malarka. Debiutowała wierszem Motyl w Tygodniku Chełmskim z dnia 17 grudnia 1984 r. nr 46, s. 7. Do Chełmskiej Grupy Literackiej Lubelska 36 przystąpiła w 2008 r. Wydała pięć tomików poetyckich. Żagiew w 2009 r. Gorzko-słodka w 2011 r. Różo z ogrodu wyobraźni w 2013 r. Magia serc w 2017 r. oraz W sieci (nie)domówień w 2018 r. Jej poezje ukazały się również w wielu almanachach, antologiach poetyckich oraz w książkach literacko-artystycznych. Za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej na terenie miasta Chełma i regionu chełmskiego została odznaczona w 2013 r. Srebrnym Wawrzynem Literackim, zaś w 2019 r. została uhonorowana Złotym Wawrzynem Literackim. Od 2006 r. należy do Stowarzyszenia Twórczego Pasja, w którym od 2009 r. do 2017 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od 2010 r. rokrocznie zasiada w jury Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Piękno Rosji. W 2018 r. została nominowana do nagrody KAJ w kategorii twórczość literacka i artystyczna. W Bibliotece Publicznej Gminy Chełm w Okszowie kilkakrotnie brała udział w akcji Narodowego Czytania, oraz uczestniczy w spotkaniach z dziećmi szkół i przedszkoli promując poezję i literaturę. W dwutomowym dziele Chełm Literacki XX i XXI wieku pod redakcją Longina Jana Okonia i Zbigniewa Waldemara Okonia znajdują się dwie recenzje o twórczości poetyckiej Anny Nazar. Pierwsza Anny Kalinowskiej Życie to jest teatr – wiersze Anny Nazar, zaś druga Zbigniewa Waldemara Okonia – To ja Anna… świat poezji i miłości Anny Nazar.