Nowakowski Łukasz

Urodzony w 1979 roku w Cieszynie. Zamieszkały w uzdrowiskowej miejscowości Ustroń, gdzie spełnia swoje poetyckie marzenia. Wiersze pisze od 1994 roku, głównie do szuflady. Dopiero od kilku lat, za sprawą własnej strony internetowej na Facebooku, jego wiersze trafiły do szerszego grona odbiorców. Jego utwory można usłyszeć w audycji poetyckiej Pióro Feniksa w radio Guardian. Swoją twórczością zwraca uwagę na problemy wiary o szerokim spectrum tego znaczenia. Publikuje w wielu antologiach różnych internetowych grup poetyckich oraz na łamach czasopisma Bezkres. W sierpniu 2020 r. ukazał się jego autorski projekt wydawniczy o wymownym tytule DNA.