Sikorska Weronika

Urodził się w 1959 r. w Częstochowie, mieszka w jurajskim Olsztynie. Filolog – polonista i rusycysta, nauczyciel. Założyciel i prezes Janowskiego Klubu Literackiego, pomysłodawca i organizator Jurajskich Jesieni Poetyckich. Od 1993 r. jest członkiem Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Wiersze, prozę, tłumaczenia z języka rosyjskiego, recenzje i szkice publikował w prasie oraz w wydawnictwach zbiorowych. Laureat ogólnopolskich konkursów literackich. Autor szesnastu książek poetyckich. Tomik Ruchome obrazki (wiara, nadzieja, miłość) był w tym roku nominowany do Nagrody Literackiej 43. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. Wyróżniony m.in.: Nagrodą Starosty Częstochowskiego, tytułem Regionalny Mistrz Mowy Polskiej, Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowa, odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Złotym Krzyżem Zasługi.