Stępkowska Weronika

Ur. w 1978 r. w Łodzi. Studiowała na UŁ fizykę i kulturoznawstwo. Poetka, publikowała wiersze m.in. w Arteriach, Drobiazgach, Nowej Orgii Myśli, Antologii antyfaszystowskiej Wakatu” pt. Wiersze dla opornych i na stronie internetowej Odry. Autorka tomiku wierszy pt. Rozszczepienie języka obcego (Kraków 2013). Nominowana do nagrody głównej w 6. Ogólnopolskim konkursie na tomik wierszy Fundacji Duży Format w kategorii: „Po debiucie”. Próbuje swoich sił jako recenzentka, niebawem będzie można przeczytać jej eseje krytycznoliterackie w Arteriach i Śląskiej Strefie Gender.