Szymańska Irena

Urodziła się 13 października w roku wielkich przemian na scenie politycznej. Ukochanym światem dzieciństwa było Służewo na Kujawach. Tam przejmowała wartości przodków, uczyła się kochać ludzi, przyrodę i książki. Tam „zaszczepiono” w niej Wiarę, i jest za to wdzięczna. Pierwsze studia ukończyła na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu. Pracowała w Polskim Stowarzyszeniu Promocji Oświatowych w Warszawie. Należy do Stowarzyszenia Autorów Polskich, Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury oraz do Klubu Literackiego Nasza Twórczość przy Stowarzyszeniu Wspólnota Polska w Warszawie. Jej wiersze opublikowane są w autorskich tomikach, almanachach, wielu międzynarodowych antologiach i pismach artystyczno-literackich m.in. w Post Scriptum wydawanym w Anglii oraz Świętokrzyskim Miesięczniku Literackim Radostowa. Jest autorką artykułów i recenzji. Wiersze prezentowane są także na antenie Radio Guardian. Świadomie nie wysyła wierszy na konkursy literackie, stąd nie wie, czy byłaby ich laureatką. Z zamiłowaniem sięga po książki i pisze wiersze. Słowa są dla niej jak istoty, stara się pilnować ich znaczeń. W swych utworach (tak poetyckich, jak i prozatorskich) zachęca do rozważań nad sensem życia człowieka. Sięga do kultury, odwołuje się do uczuć, wyobrażeń i wyobraźni.