Trochimczyk Maja

Poetka, muzykolog, fotograf (www.trochimczyk.net), urodzona w Warszawie a zamieszkała w Kalifornii. Po studiach w Uniwersytecie Warszawskim, U. Muzycznym im. F. Chopina oraz McGill University w Montrealu, gdzie otrzymała w sumie dwa magisteria i doktorat muzykologii, opublikowała siedem książek o muzyce (After Chopin, The Music of Louis Andriessen, Polish Dance in Southern California, A Romantic Century in Polish Music, Gorecki in Context, and Frederic Chopin: Research and Information Guide). Jest autorem wielu rozpraw naukowych jakie ukazały się w pracach zbiorowych o Chopinie, Lutosławskim, emigracji, ekologii, i in., wydanych przez Cambridge UP, Indiana UP, Oxford UP, i in. Jest też autorką ponad 200 artykułów, recenzji, wywiadów, w tym 26 rozpraw w pismach muzykologicznych: Musical Quarterly, Computer Music Journal, Leonardo, American Music, Polish Review, Muzyka, Polish American Studies, i in. Wydała pięć tomów poezji (Rose Always, Miriam’s Iris, Slicing the Bread, the Rainy Bread, and Into Light), oraz cztery antologie (Chopin with Cherries, Meditations on Divinenames, Grateful Conversations, We Are Here: Village Poets Anthology). Setki jej esejów i wierszy ukazało się po angielsku, polsku, oraz w przekładach na niemiecki, francuski, chiński, hiszpański i serbski. Poezje Trochimczyk opublikowały pisma literackie: Loch Raven Review, Epiphany Magazine, Lily Review, Ekphrasis Journal, SVGPQ, Cosmopolitan Review, The Scream Online, Van Gogh’s Ear Anthology, Lummox Journal, Poetic Diversity, Phantom Seed, Spectrum, Quill and Parchment, Poezja dzisiaj, Pisarze.pl, i in. Brała udział w ponad 90–ciu konferencjach naukowych w Europie i Ameryce, oraz w wielu wieczorach poetyckich i wystawach w Los Angeles, Pasadenie, Chicago. W latach 2010–2012 była Poetą–Laureatem w Sunland–Tujunga, a od 2019 jest Prezesem California State Poetry Society. Wykładała w McGill University i University of Southern California, oraz jako gość w wielu uczelniach – w USA, Kanadzie, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Otrzymała nagrody lub stypendia od ACLS, SSHRCC, USC, McGill University, MPEFraternity, Polish American Historical Association (PAHA – SwastekPrize, 2007, Creative Arts Prize, 2016, Distinguished Service Prize 2014), miasta i hrabstwa Los Angeles (2011) oraz Ministerstwa Kultury RP (odznaka “zasłużony dla kultury polskiej” w 2012 r.)