Zeller Dariusz Adam

Urodzony w 1972 roku poeta, prozaik, dziennikarz, działacz społeczny. Autor wielu publikacji i opracowań literackich. Debiutował w 1999 roku tomikiem Spojrzenia (WBP im. Ł. Górnickiego w Białymstoku). W listopadzie ub.r. ukazał się jego najnowszy tom poezji Pocztówka z Père Lachaise (Wydawnictwo FONT, Poznań). Jego prace ukazały się na łamach magazynów literackich, w antologiach poezji, almanachach oraz w wydawnictwach autorskich (jak np. Ojczyzna, Mała Ojczyzna i tożsamość narodowa w twórczości Jana Leończuka, Białystok 2007). Jest laureatem prestiżowej nagrody Złotych Sów Polonii (tzw. Polonijnych Oskarów), przyznawanej corocznie w Wiedniu przedstawicielom światowej Polonii za ich wkład w życie Polaków poza granicami kraju. Mieszka w Londynie. Jest dziennikarzem. Współpracuje z mediami i wydawnictwami w Polsce oraz środowiskami polonijnymi na całym świecie.