Zubko Izabela

Poetka, recenzentka, tłumacz. Autorka 11 zbiorów poetyckich oraz książki biograficznej Mały pisarczyk z Małoszyc, opartej na wywiadzie ze Stanisławem Stanikiem. Członek ZLP, SAP, grupy literacko-muzycznej „Terra Poetica” oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Wiersze poetki zostały przetłumaczone na język ukraiński, litewski, rosyjski, angielski, francuski, telugu i węgierski. Jest obecna w licznych antologiach, w tym również międzynarodowych. Jej nazwisko znajduje się w Mini-słowniku biograficznym polskich współczesnych poetów religijnych. Od 2007 roku aktywnie współpracuje z pismem społeczno-kulturalnym Własnym Głosem. W latach 2008–2017 należała do zespołu redakcyjnego dodatku Myśl Literacka w tygodniku Myśl Polska. W 2017 roku rozpoczęła pracę w Metaforze Współczesności – periodyku międzynawowej grupy literackiej «Kwadrat». Laureatka szeregu konkursów poetyckich. Juror w ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach literackich.