Info dla autorów

 • Nie odsyłamy niezamówionych materiałów.
 • Nie wypłacamy honorariów dla autorów tekstów.
 • Nie wysyłamy egzemplarzy autorskich.
 • Rozpatrujemy wyłącznie materiały nadesłane na adres mailowy redakcji.
  • Nie podążamy za linkami. Nie przeglądamy stron i blogów autorskich
 • Każdy zaakceptowany do druku tekst podlega pracy redakcyjnej. Redakcja zastrzega sobie prawo ewentualnych skrótów w tekstach i zmian tytułów oraz dodania ewentualnych śródtytułów.
 • Redakcja ocenia teksty WYŁĄCZNIE poprzez ich akceptację lub nie do druku. Nie prowadzimy polemik na temat odrzuconych tekstów ani ich nie opiniujemy. Nieopublikowanie nadesłanego tekstu nie musi oznaczać, że nie jest on jej godzien — może zwyczajnie nie pasować do aktualnie składanego numeru. Spróbuj swoich sił w kolejnym numerze.
 • Pod koniec każdego miesiąca, po 25 jego dniu, na portalu pisma oraz stronie FB będzie publikowany spis treści przygotowywanego numeru. Można w nim sprawdzić, czy i które teksty zostały przez nas wybrane i zostaną opublikowane w nadchodzącym numerze „Bezkresu”.
 • UWAGA! Wysłanie swojej pracy na adres mailowy pisma oznacza, że:
  • jesteś autorem nadesłanego tekstu
   • jeżeli przysyłasz materiały w czyimś imieniu, dołącz oświadczenie, że czynisz to w imieniu owej osoby (niniejszym zaciągasz odpowiedzialność prawną, jeśli czynisz to bez zgody autora tekstów), np. przesyłam materiały w imieniu XY — jeśli wysyłasz materiały z nieswojego maila — wspomnij o tym w jego treści, np. przesyłam teksty z mojego dodatkowego konta, z konta mojego małżonka itd.zgodę na nieodpłatną publikację w piśmie w e-wydaniu oraz wersji papierowej zgodę na nieodpłatną publikację (dotyczy wyłącznie materiałów opublikowanych w dowolnym numerze „Bezkresu”) na mediach społecznościowych oraz portalu pisma, a także użyciu w całości lub fragmencie do celów reklamowych pisma — z zachowaniem i podaniem informacji o autorstwie
   • poza pismem w wersji elektronicznej i drukowanej nadesłane teksty mogą się pojawić:
    • na stronie FB pisma na portalu pisma w nagraniach audio i wideo przygotowanych w ramach „Bezkresu” w całości lub fragmentach na materiałach reklamowych „Bezkresu”
 • Materiały niewykorzystane w aktualnie składanym numerze po jego publikacji nie są dalej przechowywane (kasujemy je z chmury roboczej Redakcji) ani w żaden inny sposób wykorzystywane przez pismo.

Nie Przysyłajcie Nam Prac Już Wykorzystanych Komercyjnie.
Nie Mamy Najmniejszej Ochoty Wchodzić Z Nikim
W Konflikty Prawne Związane Z Prawami Autorskimi.

 • Teksty, które nam wysyłasz, które są twojego autorstwa, przede wszystkim czytamy — szukamy z jednej strony najlepszych, najciekawszych treści, z drugiej takich, które najlepiej pasują do aktualnie składanego numeru.
 • W ramach „płaszczyzny” publikacji nadesłane i zaakceptowane teksty mogą zostać użyte zarówno do publikacji drukowanej,
 • Jeśli twój tekst zostanie przez nas wybrany — wydrukujemy go w naszym piśmie. Zarówno w e-wydaniu, jak i w wersji papierowej.
 • Poza tym
  • zamierzamy niektóre teksty nagrać w postaci utworów audio i wideo — by można było je odsłuchać
  • fragment twojego utworu może znaleźć się na materiałach reklamowych pisma
  • czasem jakiś utwór — z podaniem autorstwa i informacją o druku w danym numerze „Bezkresu” może pojawić się na stronach społecznościowych czy na naszym portlau
 • Prosimy nie przesyłać tekstów składanych jednocześnie innym wydawcom.
 • Gatunki publikowane w kwartalniku:
  • poezja,
  • proza,
  • dramat,
  • szkice,
  • recenzje książek 
  • reportaż
  • aforyzmy
  • wywiady
  • eseje
  • felietony
 • Poezja: zestaw 3-5 wierszy (łącznie około 50 – 80 linijek tekstu)
 • Proza, dramat i szkice oraz publicystyka: całość lub fragment o objętości max. 3-4 stron A4. Dłuższe teksty należy od razu podzielić na 3 stronicowe odcinki.
 • Recenzje: max. 2 stron A4.

Stosując się do poniższych wskazówek, ułatwiasz nam pracę oraz ją znacząco przyspieszasz.

 • Wyłącznie drogą e-mailową na adresy:
  • „>
  • Materiały przysyłamy w plikach tekstowych:
  • TXT
  • DOC/DOCX (preferowany)
  • RTF
  • ODT
 • Jeśli to możliwe, proszę o przesyłanie każdego utworu w osobnym pliku. W szczególności osobno ślemy poezję, osobno prozę, osobno publicystykę itd.
 • W plikach poza utworem i jego tytułem proszę koniecznie zamieścić swoje imię i nazwisko. Imię i nazwisko podajemy również w treści maila.
 • Proponujemy dodawać imię wraz z nazwiskiem oraz gatunek (poezja, proza, dramat, publicystyka) do nazwy przysyłanego pliku.
 • Nie przyjmujemy (wyślij tekst w pliku — nie odwiedzamy linków):
  • tekstów drogą tradycyjną
   (brak czasu na jego przepisanie)
  • tekstów ze stron autorskichblogów, forów dyskusyjnych
   (nie odwiedzamy linków)
  • tekstów nadsyłanych na Facebooku poprzez czaty
   (przyślij oficjalną drogą na maila — w pliku tekstowym)
  • tekstów publikowanych komercyjnie, do których autor nie ma pełni praw (np. wydanych w opublikowanej już książce, gdzie wydawca zastrzega sobie prawa do tekstu)

Pobierz szablony tekstowe dla Worda

 • Oczekujemy, że osoby nadsyłające tłumaczenia tekstów będą dysponowały prawami autorskimi do nich, bądź ułatwią Wydawnictwu „Dobrota” ich pozyskanie. Proszę o tych prawach informować za każdym razem w treści maila.
 • Nim wyślesz do nas swój tekst, sprawdź:
  • ortografię — również, czy nie ma literówek;
  • interpunkcję
  • stylistykę
  • czy tekst nie zawiera błędów merytorycznych.
 • Możesz skorzystać z pomocy następujących usług online:
%d bloggers like this: