Ogłoszenia redakcyjne

Nabór nowych tekstów — numer kwietniowy.

Bezkres 3.2020 zaproszenie dla autorów

W nadchodzącym numerze podejmiemy następujące motywy:

  • Kobieta
    • macierzyństwo
    • wrażliwość
    • czułość

Teksty można przysyłać do redakcji do 15 dnia marcana maila

%d bloggers like this: