Realizacja różnego rodzaju inwestycji wiąże się z osiągnięciem przez inwestora spodziewanego zysku. Inwestor bowiem ponosi pełną odpowiedzialność za przebieg inwestycji oraz jej końcowe powodzenie. Sprawowanie stałego nadzoru oraz nieustanne kontrolowanie przebiegu inwestycji są podstawowymi obowiązkami inwestora.
Należy pamiętać, że każda inwestycja może ulec komplikacją z uwagi na zmienność rynku oraz sytuacje nie zależne od inwestora. Przypadki takie powodują, że pojawia się ryzyko niepowodzenia inwestycji lub jej opóźnienia. Rynek inwestycyjny nauczył się radzenia z takim rodzajem niebezpieczeństwa. Za pomocą umów o powiernictwo inwestycyjne istnieje możliwość powierzenia nadzoru nad inwestycją wybranej osobie lub firmie dzięki czemu zmniejszamy z znacznym stopniu niepowodzenie inwestycji. Należy mieć na względzie to, że takie rozwiązanie praktycznie zawsze wiąże się z wystąpieniem dodatkowych kosztów. Mimo wystąpienia dodatkowych kosztów – są one znacznie mniejsze niż te, które poniosłoby się w związku z nie zrealizowaną inwestycją.