Zagraniczni inwestorzy uciekają z Polski. Niestety obecne rządy dla wielu inwestorów oznaczają zwiększenie niepewności polityczno-gospodarczej w Polsce. Zagraniczni inwestorzy obawiają się, że ekonomia kraju zmierza w złym kierunku, a strach potęgowany jest przez agencje ratingowe, które regularnie straszą Polskę obniżeniem jej ratingu. Tylko w pierwszym kwartale 2016 roku z polskiego rynku papierów wartościowych wycofano ponad 25 miliardów złotych samego kapitału zagranicznego. W większości wyprzedaż dotyczyła obligacji skarbu państwa, które straciły najwięcej w oczach potencjalnych inwestorów. Co ciekawe, największą grupę, która nabyła nasze obligacje były austriackie banki komercyjne.

Ekonomiści zgodnie zauważają, że wycofanie się inwestorów to nie tylko owczy pęd za negatywnymi informacjami regularnie płynącymi z kraju. Również podwyżki stóp procentowych przyczyniły się do odpływania kapitału z rynków wschodzących, co nie mogło ominąć także Polski. Biorąc pod uwagę rosnące zadłużenie Polski, można się spodziewać, że jeszcze przez jakiś czas odpływ kapitału, przynajmniej w przypadku niektórych inwestycji, będzie postępował.