Wywiady IDI to jedne z najpopularniejszych wywiadów przeprowadzanych w Polsce. Polegają one na rozmowie w „cztery oczy” osoby przeprowadzającej wywiad z osobą będącą respondentem. Wywiad pogłębiony bo tak właśnie nazywa się IDI prowadzony jest przez specjalnie przeszkoloną do tego celu osobę. Każdy wywiad rejestruje się za pomocą mikrofonu umieszczonego w takich urządzeniach jak dyktafon. Dalsza obróbka rejestrowanego materiału możliwa jest dzięki zamianie ścieżki dźwiękowej dialogu w tekst zapisany w formie cyfrowej. Usługę taką świadczy wiele firm z całego kraju, a realizacja takiej usługi możliwa jest za pośrednictwem internetu (online). Transkrypcje wywiadów IDI są procesem złożonym polegającym na bardzo dokładnym wychwyceniu ze ścieżki audio każdego wyrazu oraz zapisanie go przez pracownika firmy w formacie obsługiwanym np. przez system word. Cena transkrypcji uzależniona jest od takich czynników jak: jakość materiały audio, długość wywiadu IDI oraz liczba osób występujących w nagraniu (z uwagi na charakter wywiadu IDI czynnik ten ma stosunkowo najmniejsze znaczenie).