W sieci możemy znaleźć różnego rodzaju ogłoszenia. Związane one mogą być zarówno z rzeczami materialnymi jak i niematerialnymi. Rzeczami materialnymi mogą być niewielkie|drobne przedmioty, jak i takie, których transport może okazać się trudny (może to wynikać z ich ciężaru, rozmiarów, materiału z jakiego są stworzone i inne). Jeśli chodzi o rzeczy niematerialne to tutaj są to rzeczy, jakie nie jesteśmy w stanie zważyć, zmierzyć czy nawet dotknąć. Zazwyczaj gorzej jest ustalić wartość rzeczy materialnej, aniżeli wartość rzeczy niematerialnej.

Anonse mogą być umieszczane przez rożne formy komunikacji. Na przykład są nimi telewizja, prasa, afisze, broszury, plakaty czy też strony WWW. Jest sprawą niepodważalną, iż publikacja w sieci jest to forma najchętniej wybierana dlatego, iż wiąże się z poniesieniem dość niskich kosztów. Wynika to z tego, iż opublikowanie ogłoszenia nie wymaga wielkiego wkładu pracy oraz materiałów (np. papieru). Choć tego rodzaju ogłoszenia nie są skierowane do każdej grupy społecznej (chodzi tu m.in. o osoby nie korzystające z Internetu i osoby, które dostęp do niego mają utrudniony). Taki sposób komunikacji jak np. telewizja czy gazeta wykorzystywany jest tylko gdy koszty związane z opublikowaniem oferty nie są znaczne w odróżnieniu do tego jakie pożytki może dać publikacja jej.

Osoby, które chcą prowadzić stronę z ogłoszeniami w Internecie nie mają wcale tak prosto jak to się wydaje, bowiem tego rodzaju działalność jest związana z poniesieniem sporego nakładu czasu oraz pracy. Zarządzanie taką stroną jest związane z poniesieniem kosztów np. za utrzymanie serwera oraz ważności domeny, związanych z wypozycjonowaniem strony oraz innymi sposobami jej promowania (np. reklama w postaci baneru) i dotyczących tego wszystkiego co jest niezbędne, aby zarządzać serwisem w zgodności z „duchem czasu”. Istotny jest też wygląd strony, aby przyciągał uwagę czytelników oraz zachowanie dynamiki, tak aby strona była ciągle żywa.

Nie może ona być również podatna na różnego rodzaju niebezpieczeństwa z zewnątrz. Jeżeli ją nalezycie zabezpieczymy już przy projektowaniu stron to w późniejszym okresie nie będziemy mieli sytuacji, w której na stronie z ogłoszeniami np. pojawi się pewien serwisu ogłoszeń.