Leasing a dokumenty na co zwrócić szczególną uwagę? Każdy przedsiębiorca, który decyduje się na leasing, powinien zadbać o niezbędne dokumenty. Musimy przygotować sobie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, deklarację podatkowa za ostatni rok PIT (CIT-8). W sytuacji, gdy zawieramy transakcję powyżej 50.000 zł należy przygotować sobie dodatkowo potwierdzenie przyjęcia przez US lub zaświadczenia o wysokości obrotów i dochodów. Kolejnymi dokumentami będą VAT 7 za rok bieżący i ubiegły oraz ewidencję środków trwałych oraz fakturę pro forma od dostawcy przedmiotu leasingu. W przypadku firm prowadzących uproszczoną księgowość będą to jeszcze uproszczony bilans i rachunek zysków i strat za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o leasing. Każdy zdecydowany na leasing podmiot musi zadbać również o kilka zaświadczeń.

Mowa tutaj przede wszystkim o:

zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
opinii banku o ewentualnych zaległościach i zobowiązaniach
informacji o stanie konta sex anonse.

Ponadto należy przedstawić deklarację majątkową oraz w przypadku używanych przedmiotów leasingu – ich wycenę. Jak widać, cała procedura związana z leasingiem nie jest tak prosta jakby przypuszczano. Kolejnym utrudnieniem jest sytuacja, kiedy potrzebujemy leasingu na określony przedmiot, a firma leasingowa, która posiada korzystne warunki nie zajmuje się tego typu leasingiem. Warto pamiętać, że jedynie część spośród wielu firm leasingowych specjalizuje się w różnych segmentach rynku. Warto poznać te firmy, zanim zdecydujemy się na leasing. Ważny też jest wybór rodzaju leasingu. W prawie podatkowym zapisano dwie możliwości. Istnieje leasing finansowy i operacyjny. Zasadnicza różnica dotyczy kosztów podatkowych, które mogą być odpisami amortyzacyjnymi i odsetkami od rat leasingowych lub są to raty leasingowe, które są fakturowane przez firmę finansującą leasing.