RAPORTOWANIE

Urządzenia NETASQ pozwalają na generowania graficznych raportów i zestawień, czytelnych nie tylko dla administratorów.

RAPORTOWANIE

możliwość wygenerowania audytu bezpieczeństwa sieci za wybrany okres tworzenie zestawień,
informacje nt. korzystania z zasobów www przez użytkowników (kategorie stron, adresy) możliwość tworzenia raportów ze względu na adres IP lub użytkownika,
tworzenie zestawień dotyczących obiegu wiadomości e-mail,
zestawienie na temat pobieranych plików danych z sieci Internet (http, ftp),
automatyczne wysyłanie raportów (e-mail, ftp, serwer plików),
możliwość eksportu logów do pliku txt, html, xls, xml,
wszystkie logi przechowywane są w bazie PostgreSQL,
możliwość generowania raportów z pracy urządzenia.

Aby obejrzeć przykładowy raport wygenerowany przez urządzenie NETASQ Kliknij tutaj.

Aby sprawdzić co działo się w sieci w minionym okresie czasu administrator ma do dyspozycji konsolę NETASQ Event Reporter, która pozwala na przeglądanie logów oraz na generowanie raportów. Dzięki temu, że logi przechowywane są w bazie danych (PostgreSQL), administrator może w dowolny sposób tworzyć raporty w zależności od tego jakie zdarzenia czy użytkownicy i w jakim okresie czasu go interesują. Może również skorzystać z gotowych, zdefiniowanych przez producenta raportów, które mogą być automatycznie przesyłane na wybrany serwer plików, serwer FTP czy przesyłane pod wskazany adres e-mail.

Na podstawie logów administrator ma możliwość wygenerowania graficznych raportów. Producent zdefiniował 15 najpopularniejszych raportów m.in. dotyczących odwiedzanych stron, wykrytych wirusów, ilości przychodzącego spamu czy zagrożonych stacji na podstawie diagnozy SEISMO.

Raporty mogą być również dowolnie tworzone przez administratora w zależności od interesujących go informacji – przedział czasu, zakres użytkowników, wybranych logów. Gotowe raporty można wysłać na wskazany adres milowy, serwer plików, FTP lub opublikować na stronie internetowej.

słowa kluczowe: netasq u450, mfiltro, netasq qos, u70 netasq, netasq u250, netasq u120, seismo netasq, u120 netasq, netasq u30s, u30 netasq