Spółka zamierza rozpocząć nową inwestycję polegającą na wybudowaniu kolejnego, dużego i nowoczesnego hotelu. Jednak osiągane przez spółkę zyski nie wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów budowy, dlatego zarząd spółki podjął decyzję o zaciągnięciu kredytu hipotecznego. Zabezpieczeniem tego kredytu mają być hipoteki ustanowione na nieruchomościach stanowiących własność spółki. Jednym z wymagań stawianych przez bank jest przedstawienie operatów szacunkowych nieruchomości, na których mają być ustanowione hipoteki. Dlatego też prezes zarządu zdecydował, że wycena nieruchomości Poznań będzie przeprowadzona przez profesjonalnego rzeczoznawcę majątkowego. Wyceny mają być przygotowane do końca marca, tak aby procedura zaciągania kredytu została zakończona do końca kwietnia.
Wycenione mają być trzy nieruchomości, które w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę gospodarczą oraz jedna nieruchomość rolna. Rzeczoznawca dokonał już wizji lokalnej dwóch z nich i obiecał jak najszybciej wykonać operaty.