Księgowość w małopolsce

Wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane na terytorium Polski zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgowość, określana inaczej mianem buchalterii, jest jednym z trzech działów rachunkowości. Księgowość zajmuje się rejestracją zdarzeń gospodarczych, które muszą zostać odpowiednio udokumentowane i mają wpływ na zasoby i majątek firmy oraz jego źródła.
Dziedzina rachunkowości jest systemem ewidencji ekonomicznej, który obejmuje sektor pieniężny razem z profilem poszczególnych podmiotów gospodarczych razem z procesami konsumpcji, dystrybucji oraz produkcji.
Jest ona bardzo potrzebna do oceny prowadzonych przez przedsiębiorstwa działalności. Jej głównym celem jest przedstawienie sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się dana firma.
Dawniej, do prowadzenia księgowości, firma potrzebowała kilku księgowych posiadających odpowiednie wykształcenie. W obecnej sytuacji, gdy komputery znalazły swoje zastosowanie również w tej dziedzinie liczba ta uległa znacznemu zmniejszeniu. Księgowość w Małopolsce oraz w przeważającej liczbie polskich województw prowadzona jest obecnie w formie komputerowej. Mniejsze podmioty gospodarcze, w celu zmniejszenia ponoszonych kosztów prowadzenia działalności, korzystają z usług biur rachunkowych. Dostarczamy do nich wszystkie dokumenty księgowe, a one odpowiadają za poprawną ich ewidencję. Jest to ważne, gdyż może uchronić przedsiębiorstwa przed ewentualnymi karani nakładanymi w przypadku nieprawidłowości przez Kontrolę Skarbową. Zdarza się to jednak bardzo rzadko.