Wielu obserwatorów ekonomicznych zastanawia się, jaki wpływ na gospodarkę Wielkiej Brytanii będzie miała decyzja o opuszczeni Unii Europejskiej i zapowiedziane dalsze zmiany w podatkach. Już teraz wielu przedsiębiorców, w tym Ci z Polski, przenosi swoją działalność do Wielkiej Brytanii, z uwagi na dużo mniejszą biurokrację i niższe obciążenia fiskalne. Czy dalsza obniżka podatków i biurokratyczne cięcia pozwolą Wielkiej Brytanii dogonić Niemcy, które przez wielu uważane są za obecnie najsilniejszą gospodarkę w Europie?

Jeżeli sprawdzą się prognozy części z ekonomistów, już wkrótce Zjednoczone Królestwo może być dominującą gospodarką na starym kontynencie. Zakładając dalszą liberalizację gospodarczą, za kilka lub kilkanaście lat Brytyjczycy powinni bez problemu wyprzedzić gospodarkę niemiecką, notorycznie hamowaną przez rozbuchany system świadczeń socjalnych, niedobór kadry pracowniczej i wysokie obciążenia podatkowe. Kolejnym problemem może być także innowacyjność ? jeżeli Wielka Brytania będzie w dalszym ciągu ułatwiać na swoim terytorium prowadzenie działalności gospodarczej, już wkrótce wiele firm może przenieść się z Niemiec czy Francji właśnie na wyspy.