Obliczenie aktywów firmy wbrew pozorom nie jest sprawą łatwą. Na szczęście możliwe jest przeprowadzenie szczegółowej analizy, która utwierdzi nas w przekonaniu, że dalsze prowadzenie działalności gospodarczej na danym rynku jest rentowne. Przede wszystkim warto zdać sobie sprawę z faktu, że nie wszystkie mierniki są odpowiednie do dokonania oceny. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na fakt, że analiza finansowa danego przedsiębiorstwa powinna obejmować pełne zestawienie przychodów, jakie osiągamy dzięki pracy naszych podwładnych. Duże znaczenie ma również zysk z produktów, które sprzedajemy bądź usług, które są świadczone w ramach naszego przedsiębiorstwa. Warto mieć na uwadze, że każde przedsiębiorstwo powinno korzystać z pomocy analityka, który jest w stanie ocenić ryzyko związane z danymi działaniami naszej firmy. Ponadto możliwe jest sporządzenie szczegółowej analizy na temat tego, jakie szanse niesie ze sobą dane przedsięwzięcie. Takie działania bez wątpienia zasługują na aprobatę.