Windykacja sądowa i windykacja polubowna

Sposoby odzyskiwania należności filmy xxx

Prowadząc własną działalność gospodarczą mamy do czynienia z klientami. Świadczymy dla nich usługi lub sprzedajemy im produkty, za które otrzymujemy zapłatę. Należność za wykonanie naszej usługi lub za sprzedaż produktu wystawiana jest na podstawie faktury VAT lub paragonu.

W przypadku faktur, klient ma wyznaczony termin zapłaty. Zazwyczaj jest to 7 lub 14 dni. W przypadku prowadzenia własnej firmy musimy niestety wziąć pod uwagę ryzyko braku zapłaty przez klienta za wykonaną dla niego usługę.

Różne są przyczyny niepłacenia przez klientów. Mogą na przykład zgłaszać oni obiekcje co do jakości kupionego produktu. Niekoniecznie jednak muszą mieć rację. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy ich sytuacja finansowa jest po prostu kiepska.

Jeżeli jesteśmy pewni, że ze swojej strony zadbaliśmy o to, żeby wszystko przebiegło pomyślnie to powinniśmy podjąć wszystkie możliwe kroki to odzyskania pieniędzy, które się nam należą. Może to być choćby windykacja sądowa. Musimy w takim przypadku pozew do właściwego sądu, po czym wydany zostanie nakaz do zapłaty. Dalszy tok postępowania zależny jest od tego, czy dłużnik złoży sprzeciw, czy nie.

Jeżeli dłużnik nie jest w stanie spłacić stuprocentowej zaległości to możliwa jest do przeprowadzenia windykacja polubowna.